Tổng LĐLĐ Việt Nam ký chương trình phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Tư lệnh Hải quân ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2021-2026. Ảnh: Mai Dung
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Tư lệnh Hải quân ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2021-2026. Ảnh: Mai Dung
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Tư lệnh Hải quân ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2021-2026. Ảnh: Mai Dung
Lên top