Hải Phòng: 90 CNVCLĐ quận Hồng Bàng được bồi dưỡng nhận thức về Đảng

90 đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Hồng Bàng tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2021. Ảnh: Mai Dung
90 đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Hồng Bàng tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2021. Ảnh: Mai Dung
90 đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Hồng Bàng tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2021. Ảnh: Mai Dung
Lên top