Doanh nghiệp có F0 ở Hải Phòng hỗ trợ người lao động "3 tại chỗ"

54 công nhân Công ty may ở Hải Phòng thực hiện 3 tại chỗ sau khi doanh nghiệp ghi nhận liên tiếp ca F0. Ảnh: Đặng Luân
54 công nhân Công ty may ở Hải Phòng thực hiện 3 tại chỗ sau khi doanh nghiệp ghi nhận liên tiếp ca F0. Ảnh: Đặng Luân
54 công nhân Công ty may ở Hải Phòng thực hiện 3 tại chỗ sau khi doanh nghiệp ghi nhận liên tiếp ca F0. Ảnh: Đặng Luân
Lên top