Khi nào được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự?

Cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên tốt nghiệp đại học trở lên, đã được đào tạo và phong quân hàm sĩ quan dự bị được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình.
Cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên tốt nghiệp đại học trở lên, đã được đào tạo và phong quân hàm sĩ quan dự bị được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình.
Cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên tốt nghiệp đại học trở lên, đã được đào tạo và phong quân hàm sĩ quan dự bị được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình.
Lên top