Nội dung Thoả thuận hợp tác phải đảm bảo quy định của pháp luật

Một trong những hoạt động Ký kết Thoả thuận hợp tác của Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Ảnh: CĐ KCN
Một trong những hoạt động Ký kết Thoả thuận hợp tác của Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Ảnh: CĐ KCN
Một trong những hoạt động Ký kết Thoả thuận hợp tác của Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Ảnh: CĐ KCN
Lên top