Kết nạp 61 đảng viên, thành lập 5 chi bộ doanh nghiệp FDI ở Hải Phòng

Đảng uỷ Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức lễ kết nạp 61 đảng viên là công nhân, người lao động các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn. Ảnh: Mai Dung
Đảng uỷ Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức lễ kết nạp 61 đảng viên là công nhân, người lao động các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn. Ảnh: Mai Dung
Đảng uỷ Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức lễ kết nạp 61 đảng viên là công nhân, người lao động các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn. Ảnh: Mai Dung
Lên top