Rau củ quả "đội giá", công nhân ở Bình Dương than trời!

Giá rau củ quả ở Bình Dương tăng gấp 2, 3 lần. Ảnh: Đình Trọng
Giá rau củ quả ở Bình Dương tăng gấp 2, 3 lần. Ảnh: Đình Trọng
Giá rau củ quả ở Bình Dương tăng gấp 2, 3 lần. Ảnh: Đình Trọng
Lên top