Công đoàn làm cầu nối để doanh nghiệp hỗ trợ nhau

Công đoàn VSIP chuyển hỗ trợ đến người lao động Công ty Wanek. Ảnh: CĐ VSIP cung cấp
Công đoàn VSIP chuyển hỗ trợ đến người lao động Công ty Wanek. Ảnh: CĐ VSIP cung cấp
Công đoàn VSIP chuyển hỗ trợ đến người lao động Công ty Wanek. Ảnh: CĐ VSIP cung cấp
Lên top