Trao hỗ trợ phần quà 3 triệu đồng cho công nhân khó khăn vì dịch COVID-19

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương vận động mạnh thường quân hỗ trợ công nhân lao động khó khăn. Ảnh: Hoàng Trung
Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương vận động mạnh thường quân hỗ trợ công nhân lao động khó khăn. Ảnh: Hoàng Trung
Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương vận động mạnh thường quân hỗ trợ công nhân lao động khó khăn. Ảnh: Hoàng Trung
Lên top