Bình Dương đón 350 cán bộ, sinh viên Đại học Y Hà Nội hỗ trợ chống COVID-19

Bình Dương đón 350 cán bộ, sinh viên Đại học Y Hà Nội vào hỗ trợ chống COVID-19. Ảnh: Minh Khiêm
Bình Dương đón 350 cán bộ, sinh viên Đại học Y Hà Nội vào hỗ trợ chống COVID-19. Ảnh: Minh Khiêm
Bình Dương đón 350 cán bộ, sinh viên Đại học Y Hà Nội vào hỗ trợ chống COVID-19. Ảnh: Minh Khiêm
Lên top