"Rồng rắn" đi test nhanh COVID-19 ở Bình Dương, giá mỗi nơi một kiểu

Người dân xếp hàng test nhanh COVID-19. Ảnh: Dương Bình
Người dân xếp hàng test nhanh COVID-19. Ảnh: Dương Bình
Người dân xếp hàng test nhanh COVID-19. Ảnh: Dương Bình
Lên top