Hà Tĩnh: Đoàn viên công đoàn tích cực ủng hộ phòng chống dịch COVID-19

Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Thị Trấn Hương Khê  ủng hộ 200 kg gạo và 5kg thịt bò cho điểm cách ly xã Hương Bình
Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Thị Trấn Hương Khê ủng hộ 200 kg gạo và 5kg thịt bò cho điểm cách ly xã Hương Bình
Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Thị Trấn Hương Khê ủng hộ 200 kg gạo và 5kg thịt bò cho điểm cách ly xã Hương Bình
Lên top