LĐLĐ Hà Tĩnh trao hàng trăm triệu đồng cho đoàn viên khó khăn

LĐLĐ Hà Tĩnh trao hỗ trợ làm 11 nhà Mái ấm công đoàn tổng số tiền 440 triệu đồng. Ảnh: Trần Tuấn
LĐLĐ Hà Tĩnh trao hỗ trợ làm 11 nhà Mái ấm công đoàn tổng số tiền 440 triệu đồng. Ảnh: Trần Tuấn
LĐLĐ Hà Tĩnh trao hỗ trợ làm 11 nhà Mái ấm công đoàn tổng số tiền 440 triệu đồng. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top