Động viên đoàn viên công đoàn tham gia chống dịch COVID-19

Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh trao vật tư y tế cho đại diện lãnh đạo Trạm Y tế xã Khánh Vĩnh Yên.
Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh trao vật tư y tế cho đại diện lãnh đạo Trạm Y tế xã Khánh Vĩnh Yên.
Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh trao vật tư y tế cho đại diện lãnh đạo Trạm Y tế xã Khánh Vĩnh Yên.
Lên top