Long An: Đây mạnh tuyên truyền phòng chống COVID-19 trong công nhân

Cán bộ công đoàn phát tờ rơi tuyên truyền về dịch bệnh cho công nhân các khu nhà trọ. Ảnh: S.H
Cán bộ công đoàn phát tờ rơi tuyên truyền về dịch bệnh cho công nhân các khu nhà trọ. Ảnh: S.H
Cán bộ công đoàn phát tờ rơi tuyên truyền về dịch bệnh cho công nhân các khu nhà trọ. Ảnh: S.H
Lên top