Phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 tại lễ phát động. Ảnh: Hải Nguyễn.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 tại lễ phát động. Ảnh: Hải Nguyễn.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 tại lễ phát động. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top