Phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Các lãnh đạo Bộ TTTT, Bộ Y tế, Ủy ban MTTQ, Hội Chữ thập đỏ... cùng ủng hộ tại lễ Phát động nhắn tin "Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19".
Các lãnh đạo Bộ TTTT, Bộ Y tế, Ủy ban MTTQ, Hội Chữ thập đỏ... cùng ủng hộ tại lễ Phát động nhắn tin "Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19".
Các lãnh đạo Bộ TTTT, Bộ Y tế, Ủy ban MTTQ, Hội Chữ thập đỏ... cùng ủng hộ tại lễ Phát động nhắn tin "Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19".
Lên top