Công đoàn hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống COVID-19

Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú (thứ 2, trái sang) trao quà hỗ trợ cho huyện biên giới An Phú. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú (thứ 2, trái sang) trao quà hỗ trợ cho huyện biên giới An Phú. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú (thứ 2, trái sang) trao quà hỗ trợ cho huyện biên giới An Phú. Ảnh: Lục Tùng
Lên top