Doanh nghiệp nợ BHXH, gần 1.000 công nhân ngừng việc:

Công đoàn vào cuộc bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng vào cuộc kịp thời, ổn định tình hình công nhân và giải quyết chế độ cho người lao động sau vụ đình công. Ảnh: M.Dung
Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng vào cuộc kịp thời, ổn định tình hình công nhân và giải quyết chế độ cho người lao động sau vụ đình công. Ảnh: M.Dung
Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng vào cuộc kịp thời, ổn định tình hình công nhân và giải quyết chế độ cho người lao động sau vụ đình công. Ảnh: M.Dung
Lên top