Đà Nẵng sẽ chi trả tiền hỗ trợ cho 24.000 lao động tự do cuối tháng 5

Đà Nẵng có 24.000 lao động tự do bị mất việc trong dịch COVID-19. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng có 24.000 lao động tự do bị mất việc trong dịch COVID-19. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng có 24.000 lao động tự do bị mất việc trong dịch COVID-19. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top