Đơn vị duy nhất ngành Dầu khí được Tổng LĐLĐVN tặng Cờ thi đua “Hai giỏi”

Lên top