Xây dựng gói hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 đợt 2: Rà soát kỹ để tăng tính khả thi, đúng đối tượng

Nhiều doanh nghiệp và cửa hàng phải giải thể, đóng cửa trong năm 2020 do tác động của dịch COVID-19. Ảnh: N.Văn
Nhiều doanh nghiệp và cửa hàng phải giải thể, đóng cửa trong năm 2020 do tác động của dịch COVID-19. Ảnh: N.Văn
Nhiều doanh nghiệp và cửa hàng phải giải thể, đóng cửa trong năm 2020 do tác động của dịch COVID-19. Ảnh: N.Văn
Lên top