Công đoàn Hà Nội kiểm tra chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động

Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố Hà Nội trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn năm 2020 cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Dương Ánh
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố Hà Nội trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn năm 2020 cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Dương Ánh
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố Hà Nội trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn năm 2020 cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Dương Ánh
Lên top