Kiểm tra và tự kiểm tra 4.557 đơn vị thực hiện chính sách lao động nữ

Đại diện 2 tập thể (thứ nhất và thứ 2 từ phải sang) nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN. Ảnh: Ngọc Diệp
Đại diện 2 tập thể (thứ nhất và thứ 2 từ phải sang) nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN. Ảnh: Ngọc Diệp
Đại diện 2 tập thể (thứ nhất và thứ 2 từ phải sang) nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN. Ảnh: Ngọc Diệp
Lên top