Công đoàn Công ty Cổ phần Dệt May Huế phát động thi đua

Dệt May Huế là một trong 6 điểm tổ chức Chương trình Tết sum vầy - Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình Xuân Tân Sửu. Ảnh: CĐN
Dệt May Huế là một trong 6 điểm tổ chức Chương trình Tết sum vầy - Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình Xuân Tân Sửu. Ảnh: CĐN
Dệt May Huế là một trong 6 điểm tổ chức Chương trình Tết sum vầy - Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình Xuân Tân Sửu. Ảnh: CĐN
Lên top