Tác động của đại dịch COVID-19 nhìn từ góc độ giới

Nhiều ứng viên là nữ dự tuyển vào các công ty tại Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội sau đại dịch COVID-19 lần thứ nhất. Ảnh: P.T.Hải
Nhiều ứng viên là nữ dự tuyển vào các công ty tại Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội sau đại dịch COVID-19 lần thứ nhất. Ảnh: P.T.Hải
Nhiều ứng viên là nữ dự tuyển vào các công ty tại Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội sau đại dịch COVID-19 lần thứ nhất. Ảnh: P.T.Hải
Lên top