Thi đua nâng cao tay nghề cho người lao động

Hơn 8.000 người lao động tham gia hội thi nâng cao tay nghề. Ảnh HVN
Hơn 8.000 người lao động tham gia hội thi nâng cao tay nghề. Ảnh HVN
Hơn 8.000 người lao động tham gia hội thi nâng cao tay nghề. Ảnh HVN
Lên top