Cần giáo dục văn hoá giao thông cho học sinh ngay từ bậc học mầm non

Tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh (Ảnh: GDTĐ)
Tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh (Ảnh: GDTĐ)