Sau 1.8, TPHCM cần thêm 1-2 tuần tiếp tục tăng cường biện pháp phòng dịch

TPHCM tăng cường các biện pháp giám sát đảm bảo người dân ra đường khi thực sự cần thiết. Ảnh: Chân Phúc
TPHCM tăng cường các biện pháp giám sát đảm bảo người dân ra đường khi thực sự cần thiết. Ảnh: Chân Phúc
TPHCM tăng cường các biện pháp giám sát đảm bảo người dân ra đường khi thực sự cần thiết. Ảnh: Chân Phúc
Lên top