Tổng đài 1022 ở TPHCM nghẽn mạch vì quá nhiều người gọi đến xin hỗ trợ

Người dân gặp khó khăn trong dịch COVID-19 TPHCM có thể gọi Tổng đài 1022.  Ảnh: Sở TTTT TPHCM
Người dân gặp khó khăn trong dịch COVID-19 TPHCM có thể gọi Tổng đài 1022. Ảnh: Sở TTTT TPHCM
Người dân gặp khó khăn trong dịch COVID-19 TPHCM có thể gọi Tổng đài 1022. Ảnh: Sở TTTT TPHCM
Lên top