Người dân TPHCM gặp khó khăn do COVID-19 gọi 1022 để được hỗ trợ

Loa động tự do thuộc đối tượng hỗ trợ của TPHCM và Chính phủ nhưng chưa nhận được hỗ trợ có thể gọi 1022 để phản ánh.  Ảnh: Chân Phúc
Loa động tự do thuộc đối tượng hỗ trợ của TPHCM và Chính phủ nhưng chưa nhận được hỗ trợ có thể gọi 1022 để phản ánh. Ảnh: Chân Phúc
Loa động tự do thuộc đối tượng hỗ trợ của TPHCM và Chính phủ nhưng chưa nhận được hỗ trợ có thể gọi 1022 để phản ánh. Ảnh: Chân Phúc
Lên top