TPHCM: Shipper không chở hàng thiết yếu sẽ bị xử phạt

TPHCM yêu cầu shipper chỉ thực hiện vận chuyển đối với mặt hàng thiết yếu. Ảnh: Dương Quốc Bình
TPHCM yêu cầu shipper chỉ thực hiện vận chuyển đối với mặt hàng thiết yếu. Ảnh: Dương Quốc Bình
TPHCM yêu cầu shipper chỉ thực hiện vận chuyển đối với mặt hàng thiết yếu. Ảnh: Dương Quốc Bình
Lên top