Bộ Y tế: Biến thể mới của SARS-CoV-2 làm tăng khả năng lây lan tới 70%

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tất cả các biện pháp phòng chống dịch phải được nâng lên một mức. Cả xã hội cùng sẵn sàng chống dịch. Ảnh: VGP/Đình Nam
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tất cả các biện pháp phòng chống dịch phải được nâng lên một mức. Cả xã hội cùng sẵn sàng chống dịch. Ảnh: VGP/Đình Nam
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tất cả các biện pháp phòng chống dịch phải được nâng lên một mức. Cả xã hội cùng sẵn sàng chống dịch. Ảnh: VGP/Đình Nam
Lên top