Nghi vấn về việc thêm biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 ở Nigeria

Một biến chủng mới khác của virus SARS-CoV-2 vừa được cho là xuất hiện ở Nigeria. Ảnh: AFP
Một biến chủng mới khác của virus SARS-CoV-2 vừa được cho là xuất hiện ở Nigeria. Ảnh: AFP
Một biến chủng mới khác của virus SARS-CoV-2 vừa được cho là xuất hiện ở Nigeria. Ảnh: AFP
Lên top