Anh đặt hạn chế nghiêm ngặt nhất ở nhiều nơi, ứng phó biến chủng COVID-19

Anh áp đặt hạn chế COVID-19 nghiêm ngặt nhất ở khu vực đông và đông nam để ứng phó biến chủng mới lây lan nhanh hơn. Ảnh: Tân Hoa Xã
Anh áp đặt hạn chế COVID-19 nghiêm ngặt nhất ở khu vực đông và đông nam để ứng phó biến chủng mới lây lan nhanh hơn. Ảnh: Tân Hoa Xã
Anh áp đặt hạn chế COVID-19 nghiêm ngặt nhất ở khu vực đông và đông nam để ứng phó biến chủng mới lây lan nhanh hơn. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top