Thống đốc New York cảnh báo về biến chủng SARS-CoV-2 ở Anh

Thống đốc New York Andrew Cuomo cảnh báo về nguy cơ từ biến chủng của virus SARS-CoV-2 ở Anh với Mỹ khi không có xét nghiệm hoặc ngừng đón khách từ Anh. Ảnh: AFP.
Thống đốc New York Andrew Cuomo cảnh báo về nguy cơ từ biến chủng của virus SARS-CoV-2 ở Anh với Mỹ khi không có xét nghiệm hoặc ngừng đón khách từ Anh. Ảnh: AFP.
Thống đốc New York Andrew Cuomo cảnh báo về nguy cơ từ biến chủng của virus SARS-CoV-2 ở Anh với Mỹ khi không có xét nghiệm hoặc ngừng đón khách từ Anh. Ảnh: AFP.
Lên top