Biến thể mới của SARS-CoV-2 ở Anh đáng lo ngại như thế nào?

Biến thể của SARS-CoV-2 ở Anh đang gây hoang mang. Ảnh đồ họa: Phạm Công
Biến thể của SARS-CoV-2 ở Anh đang gây hoang mang. Ảnh đồ họa: Phạm Công
Biến thể của SARS-CoV-2 ở Anh đang gây hoang mang. Ảnh đồ họa: Phạm Công
Lên top