Vietnam Airlines thử nghiệm thành công hộ chiếu sức khỏe điện tử

Vietnam Airlines thử nghiệm thành công hộ chiếu sức khỏe điện tử. Ảnh VNA
Vietnam Airlines thử nghiệm thành công hộ chiếu sức khỏe điện tử. Ảnh VNA
Vietnam Airlines thử nghiệm thành công hộ chiếu sức khỏe điện tử. Ảnh VNA
Lên top