Vietnam Airlines sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn 8.000 tỉ đồng

Đại hội cổ đông thường niên của Vietnam Airlines năm 2021. Ảnh ĐT
Đại hội cổ đông thường niên của Vietnam Airlines năm 2021. Ảnh ĐT
Đại hội cổ đông thường niên của Vietnam Airlines năm 2021. Ảnh ĐT
Lên top