Vietnam Airlines triển khai nối lại một số đường bay quốc tế

Vietnam Airlines triển khai nối lại một số đường bay quốc tế. Ảnh VNA
Vietnam Airlines triển khai nối lại một số đường bay quốc tế. Ảnh VNA
Vietnam Airlines triển khai nối lại một số đường bay quốc tế. Ảnh VNA
Lên top