Vietnam Airlines sẽ làm gì với gói hỗ trợ 12.000 tỉ đồng?

Vietnam Airlines làm gì với gói hỗ trợ 1.200 tỉ đồng. Ảnh: ĐT
Vietnam Airlines làm gì với gói hỗ trợ 1.200 tỉ đồng. Ảnh: ĐT
Vietnam Airlines làm gì với gói hỗ trợ 1.200 tỉ đồng. Ảnh: ĐT
Lên top