Hàng không từ chối vận chuyển khách không khai báo y tế

Hàng không từ chối vận chuyển khách không khai báo y tế. Ảnh: VNA
Hàng không từ chối vận chuyển khách không khai báo y tế. Ảnh: VNA
Hàng không từ chối vận chuyển khách không khai báo y tế. Ảnh: VNA
Lên top