Vietnam Airlines thử nghiệm hộ chiếu sức khỏe điện tử

Vietnam Airlines chính thức thử nghiệm hộ chiếu sức khỏe điện tử. Ảnh VNA
Vietnam Airlines chính thức thử nghiệm hộ chiếu sức khỏe điện tử. Ảnh VNA
Vietnam Airlines chính thức thử nghiệm hộ chiếu sức khỏe điện tử. Ảnh VNA
Lên top