Vietnam Airlines siết chặt phòng dịch trên toàn mạng bay nội địa

Vietnam Airlines phun khử khuẩn trên tàu bay. Ảnh ĐT
Vietnam Airlines phun khử khuẩn trên tàu bay. Ảnh ĐT
Vietnam Airlines phun khử khuẩn trên tàu bay. Ảnh ĐT
Lên top