Vietnam Airlines tái cơ cấu chờ cơ hội mở cửa lại bầu trời

Vietnam Airlines tái cơ cấu chờ cơ hội mở cửa lại bầu trời. Ảnh VNA
Vietnam Airlines tái cơ cấu chờ cơ hội mở cửa lại bầu trời. Ảnh VNA
Vietnam Airlines tái cơ cấu chờ cơ hội mở cửa lại bầu trời. Ảnh VNA
Lên top