Trạm thu phí Km6 cao tốc Nội Bài - Lào Cai hoạt động trở lại

Trạm thu phí Km6 cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh ĐT
Trạm thu phí Km6 cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh ĐT
Trạm thu phí Km6 cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh ĐT
Lên top