Trạm thu phí BOT xa lộ Hà Nội đề xuất giảm giá vé

BOT xa lộ Hà Nội thu phí từ ngày 1.4.2021.  Ảnh: Anh Tú
BOT xa lộ Hà Nội thu phí từ ngày 1.4.2021. Ảnh: Anh Tú
BOT xa lộ Hà Nội thu phí từ ngày 1.4.2021. Ảnh: Anh Tú
Lên top