Bộ GTVT: Quảng Trị có thể đề xuất mua trạm thu phí BOT

Trạm Thu phí BOT Trường Thịnh đặt tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Trạm Thu phí BOT Trường Thịnh đặt tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Trạm Thu phí BOT Trường Thịnh đặt tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top