Tìm thấy thi thể thứ 5 tại thủy điện Rào Trăng 3

Đến ngày 24.10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thứ 5 tại khu vực sạt lở thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: CTV.
Đến ngày 24.10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thứ 5 tại khu vực sạt lở thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: CTV.
Đến ngày 24.10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thứ 5 tại khu vực sạt lở thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: CTV.
Lên top