LĐLĐ huyện Cam Lộ: Đoàn viên công đoàn giúp dân thu hoạch sắn chạy lũ

Đoàn viên Công đoàn huyện Cam Lộ giúp người dân thu hoạch sắn chạy lũ. Ảnh: HT.
Đoàn viên Công đoàn huyện Cam Lộ giúp người dân thu hoạch sắn chạy lũ. Ảnh: HT.
Đoàn viên Công đoàn huyện Cam Lộ giúp người dân thu hoạch sắn chạy lũ. Ảnh: HT.
Lên top